C → Cox- → 4 termes trouvés :

  • Coxa valga Coxa valga héréditaire Coxa valga acquise Coxa vara Coxa vara acquise Coxa vara héréditaire
  • Coxal
  • Coxalgie Coxalgique Coxodynie
  • Coxarthrose Coxarthrie