L → Laparo- → 3 termes trouvés :

  • Laparoscope
  • Laparoscopie
  • Laparotomie