P → Plac- → 44 termes trouvés :

 • Placenta
 • Placenta accessoire
 • Placenta accreta
 • Placenta adhérent
 • Placenta bas inséré
 • Placenta bas inséré échographiquement
 • Placenta BIE
 • Placenta bilobé
 • Placenta bipartita
 • Placenta bordé
 • Placenta circumvallata
 • Placenta circumvallé
 • Placenta cirsoïde
 • Placenta fœtal
 • Placenta fenêtré
 • Placenta incarcéré
 • Placenta increta
 • Placenta marginé
 • Placenta maternel
 • Placenta membraneux
 • Placenta multilobé
 • Placenta multipartita
 • Placenta percreta
 • Placenta prævia
 • Placenta prævia central
 • Placenta prævia complet
 • Placenta prævia incomplet
 • Placenta prævia latéral
 • Placenta prævia marginal
 • Placenta prævia pariétal
 • Placenta prævia partiel
 • Placenta prævia recouvrant
 • Placenta prævia total
 • Placenta succenturié
 • Placenta trilobé
 • Placenta tripartita
 • Placentaire
 • Placentation
 • Placentiforme
 • Placentite
 • Placentographie
 • Placentome
 • Placentome malin
 • Placentothérapie